معاون اول رییس جمهور در توییتر درباره سپهبد شهید سلیمانی نوشت:باز سفری به کرمان دارم با داغ و درد برای تشییع پیکر پاک حاج قاسم می روم.

به گزارش مرور نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در توییتر درباره سپهبد شهید سلیمانی نوشت: باز سفری به کرمان دارم با داغ و درد برای تشییع پیکر پاک حاج قاسم می روم. با داغ و دردی سنگین تر از شهادت برادرانم محمد و یعقوب. آخر او برایم هم برادر بود و هم تکیه گاه- از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون- همواره سنگ صبور بود و گره گشاییش برای همه مثال زدنی.

معروف است که او،حق برادری را در غیاب دوستان،بیش از حضورشان بجا می آورد. خداوند، فروتنی و شجاعت، آرامش و دریادلی، سلحشوری و جوانمردی را یکجا به او داده بود. در شهادتش رستاخیزی بپا شد و ملت ایران برایش سنگ تمام گذاشت،شهادت گوارایش باد.

چه دشوار است این سفر کرمان بی حضور او با انبوه خاطره ها و هم سخنی های او.راستی به مادر که او را چون یعقوب و محمد دوست داشت، چه بگویم؟ آسمان کویر بدون این ستاره سرخ چه اندوهبار است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز