بحث و بررسی برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی روز دوشنبه هفته آینده در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، بحث و بررسی برنامه و صلاحیت کاظم‌ خاوازی وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی در دستور کار روز دوشنبه هفته آینده ۱۲ اسفند مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس در جریان رای اعتماد وزرا پس از نطق اولیه رئیس جمهور به مدت یک ساعت، دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هرکدام برای مدت ۱۵ دقیقه فرصت صحبت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت ۳۰ دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز