سفیر ایران در فرانسه گفت: همبستگی و مشارکت همگانی برای جهانی امن‌تر در برابر تهدیدهایی است که مرزی نمی‌شناسند. جهان باید برای بحران بزرگ قرن آماده شود.

به گزارش مرور نیوز، بهرام قاسمی سفیر کشورمان در پاریس در صفحه توییتر خود  نوشت: «آلبر کامو که "رمان طاعون" او با " کرونا ویروس" دیگر بار مطرح شد، در نامه ای خطاب به منتقد کتابش نوشته است که  بی‌شک "طاعون" در مقایسه با "بیگانه" گذار از عصیان فردی به مبارزه اجتماعی است. اگر از بیگانگان تا طاعون راهی در مسیر تحول باشد این تحول، همبستگی و مشارکت است.

سفیر ایران در فرانسه در ادامه عنوان کرد: اکنون نیز اگر قرار است کرونا ویروس تغییری در جهان ایجاد کند که می‌کند، همبستگی و مشارکت همگانی برای جهانی امن‌تر در برابر تهدیدهایی است که مرزی نمی‌شناسند. جهان باید برای بحران بزرگ قرن آماده شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز