در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت را اعلام و حذف کردند.

به گزارش مرور نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بر اساس این مصوبه، احکام قانونی حوزه سلامت، مذکور در پیوست‌های این قانون اعم از این که منسوخ ضمنی، منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد بی اعتبار هستند.

پیوست‌های این طرح شامل قوانین و احکام منسوخه ضمنی و منتفی و قوانین و احکام مدت منقضی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز