رئیس مجلس گفت: باید از ظرفیت عظیم نقدینگی موجود در بازار سرمایه در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال و نهایتا بخش واقعی اقتصاد استفاده کرد.

به گزارش مرور نیوز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی در حساب شخصی خود نوشت:

باید از ظرفیت عظیم نقدینگی موجود در بازار سرمایه در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال و نهایتا بخش واقعی اقتصاد استفاده کرد. چهار اقدام در راستای رونق بازار سرمایه و ارتقای نقش آن در ‫جهش تولید⁩ ضروری است:

  1. ترغیب و تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها به ویژه از طریق آورده نقدی و صرف سهام
  2. تعمیق بازار بدهی و توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه
  3. عمق‌بخشی به بازار سرمایه از طریق افزایش «درصد شناوری سهام»
  4. تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز