حمیدرضا حاجی بابایی با رأی اعضای کمیسیون برای مدت یکسال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش مرور نیوز، حمیدرضا حاجی بابایی در جریان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌ های تخصصی مجلس شورای اسلامی با رأی اعضای کمیسیون برای مدت یکسال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز