آئین نامه مجلس جهت تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.

به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.

براساس ماده واحده طرح مذکور، تبصره یک ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:

«در دوره یازدهم، هیئت مشترک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس می توانند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را تعیین کنند.»

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز