مشاور رئیس جمهوری گفت: دوره این دولت هم با همه ضعف ها و قوت‌ها مانند دولت ‌های دیگر، به پایان می‌ رسد.

به گزارش مرور نیوز، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری با اشاره به سال آخر فعالیت این دولت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«‌دوره این دولت هم با همه ضعف ها و قوت‌ها مانند دولت ‌های دیگر، به پایان می‌ رسد. 

آن‌چه می ‌ماند ایرانیان نیک ‌اندیشی هستند که با درک آثار اختلافات و رقابت‌های بی‌حاصل کنشگران درون حکومت، این‌بار کسانی را انتخاب خواهند کرد که بتوانند در مسائل اساسی و راهبردی اجماع ملی ایجاد کنند.»

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز