دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت که دستور کار هفته آینده مجلس به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار در زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معادضدت در پرونده های مدنی و جزایی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال تاسیسات ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد :

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 38 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز