سفیر آلمان در ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

به گزارش مرور نیوز، در پی بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در مورد روح الله زم، سفیر آلمان در ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

در حال حاضر آلمان، رییس دوره ای اتحادیه اروپا است و سفیر این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا به وزارت خارجه احضار شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز