برخی از محکومان مهریه به خاطر افزایش قیمت سکه مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

به گزارش مرور نیوز، تعدادی از محکومان مهریه و خانواده‌های این محکومان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر قوانین مهریه شدند.

تجمع‌ کنندگان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواستند که به خاطر افزایش قیمت سکه فکری به حال محکومان مهریه کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز