رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اختیار شما است و اگر کلیات آن را تصویب کردید، بودجه را دوسقفی در نظر بگیرید.

به گزارش مرور نیوز، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ خطاب به نمایندگان گفت: در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اختیار شما است و اگر کلیات آن را تصویب کردید، بودجه را دوسقفی در نظر بگیرید.

وی با بیان اینکه همچنین لازم است به صورت مشروط عمل کنید و از مصارف به منابع بیایید، گفت: وقتی درآمدها در بودجه مبتنی بر عملکرد نیست و باعث کسری بودجه می شود، باید این موضوع را در نظر داشته باشید.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: سخت گیرانه ترین انتخاب شما برای درآمد، برداشت از صندوق توسعه ملی باشد و به عبارت دقیق تر برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق را به عنوان انتخاب آخر خود برای ایجاد منابع درآمدی در بودجه در نظر بگیرید.

بذرپاش اظهارداشت: بخش هایی از گزارش تفریغ بودجه در مورد فروش نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی محرمانه بود که در صورت موافقت هیئت رئیسه، در جلسه ای غیرعلنی به نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد.

وی بیان کرد: معمولا در جریان تصویب بودجه، نمایندگان در برخی از مصوبات می گویند دولت مکلف است و در برخی مصوبات می گویند که به دولت اجازه داده می شود. بین اجازه و تکلیف تفاوت است و باید این نکته را در نظر داشته باشید زمانی که به دولت اجازه داده می شود یعنی دولت می تواند آن حکم را اجرا نکند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه انتشار اوراق به معنای فروش آینده بدون تضمین و راحت ترین کار برای جبران کسری بودجه است، تصریح کرد: راحت ترین کار این مسئله است که دولت بعدی بیاید و کسری های بودجه انباشته شده روی هم را جبران کند.

بذرپاش گفت: همچنین صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد ثروت ملی برای آیندگان در نظر گرفته شده است و سهل الوصول ترین روش درآمد، برداشت از صندوق توسعه ملی است که این بار و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که برداشت از صندوق توسعه ملی کاهش یابد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز