رئیس مجلس گفت: متأسفانه شوراهای شهر، شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری شده‌اند.

به گزارش مرور نیوز، علی بابائی کارنامی در جلسه  علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: جمهوریت متکی به آراء مردم است و نمی‌توان افراد را محدود کرد، برآیند شورا‌های اسلامی شهر و روستا مثبت بوده و کارنامه بدی ندارند. نمی‌توان با در نظر گرفتن عملکرد تعدادی از اعضای شوراها، کلیات این نهاد را زیر سوال برد.

وی گفت: اظهارات مطرح شده ارتباطی با هیئت رئیسه ندارد، اما طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور از موضوعات مهم کشور است.

در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف در پاسخ به این موضوع گفت: بحث شوراها امروز از مهمترین موضوعات کشور است و باید به این مسئله توجه داشته باشید که هفت اصل قانون اساسی ما درباره وظایف شوراها است.

رئیس مجلس ادامه داد: امورات شورا‌ها و نظارت بر آن برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نباید این وظایف را برعهده بخش دیگری قرار داد.

وی با اشاره به اینکه بروز اشکال در بخشی از نظام اداری کشور به دلیل تمرکزگرایی است، می‌توان بخشی از وظایف را برعهده شورا‌ها گذاشت، ادامه داد: نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد شورا‌های اسلامی خلاف قانون اساسی است، زیرا شورا‌ها نهاد غیردولتی محسوب می‌شوند.

رئیس قوه مقننه در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه شوراهای شهر، شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری شده‌اند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز