نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: قماربازان، جان، حیثیت و شرافت مردم را بر سر قمارهای سیاسی و اقتصادی خود باخته اند و ما امروز از قوه قضائیه می‌خواهیم اعتماد مردم را بازگرداند و مطمئن باشد مردم پشت شمشیرعدالتخواهانه دستگاه قضا می‌ایستند.

به گزارش مرور نیوز، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: مرزهای مقاومت که قاسم سلیمانی رهبری آن را برعهده داشت، از سفره، معیشت و اقتصاد مردم که در آلونک‌ها، کپرها و حلبی آبادها زندگی می‌کردند، آغاز می‌شد و تا فراسوی مرزهای مظلومیت مظلومان جهان گسترش می‌یافت.

وی بیان کرد: در گفتمان قاسم سلیمانی نه تنها فرزندان ملتش فارغ از قومیت، جغرافیا، زبان و سلایق سیاسی قرار می‌گرفتند، بلکه تمام مظلومان و آزادگان جهان هم سُکنی می‌گزیدند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گفتمان قاسم سلیمانی مسئول، مسئول است و خودش را به مسلخ مصالح مردم می‌برد، نه آنکه مردم را به مسلخ مطامع خود ببرد.

فلاحی با بیان اینکه مسئول در این گفتمان اهل مماشات نیست، افزود: بر این اساس ما از دستگاه قضا می‌خواهیم که شمشیرش را بر پیکر آن ۲۵۰ بدهکار ارزی فرود آورد و محکم‌تر از آن بر پیکر آن ۲۰ مسئولی که پشت این ۲۵۰ بدهکار ارزی هستند، فرود آورد و بازار اقتصاد و بورس ما را از قماربازان سیاسی و اقتصادی پاک کند.

وی گفت: این قماربازان، جان، حیثیت و شرافت مردم را بر سر قمارهای سیاسی و اقتصادی خود باخته اند و ما امروز از قوه قضائیه می‌خواهیم اعتماد مردم را بازگرداند و مطمئن باشد مردم پشت شمشیرعدالتخواهانه دستگاه قضا می‌ایستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز