رئیس مجلس گفت: باید نگرش وزارت امور خارجه از بحث های امنیتی و سیاسی به سمت موضوعات اقتصادی و سیاسی برود و این موضوع هم در اولویت قرار گیرد.

به گزارش مرور نیوز،  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از طرح سوال نماینده مردم پاکدشت از وزیر امور خارجه در مورد دیپلماسی اقتصادی، گفت: این که وزارت امور خارجه برای موضوعات اقتصادی، معاونت اقتصادی تشکیل داد، نشان دهنده آن است که یک گام در این راستا برداشته شده است اما این کار مستلزم آن است که علاوه بر ستاد، در مجموعه سفارتخانه ها نیز اتفاق بیفتد.

وی افزود: علاوه بر این باید نگرش وزارت امور خارجه از بحث های امنیتی و سیاسی به سمت موضوعات اقتصادی و سیاسی برود و این موضوع هم در اولویت قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی نام وزارت خارجه نیز می تواند به نام وزارت خارجه و تجارت بین الملل تغییر کند که البته منظور این نیست که تجارت از سوی وزارت خارجه انجام شود.

قالیباف با بیان اینکه در بسیاری از جاها سفرا نقش بازاریابی و ارتباطات در حوزه بین الملل را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی هم این آمادگی را دارد که اگر دولت در این زمینه لایحه ارائه کند، همکاری کند و یا آنکه در صورت تمایل وزارت امور خارجه، طرحی در این زمینه در مجلس تهیه شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز