سعید خطیب زاده بیان کرد: برای احیای ١+۵، آمریکا باید عمل کند و تحریم ها را بردارد.

به گزارش مرور نیوز، سعید خطیب زاده نوشت: یادآوری: به دلیل خروج آمریکا از برجام ، ١+۵ وجود ندارد.

اکنون تنها ایران و ١+۴است.

به یاد بیاورید، ترامپ اتاق [برجام] را ترک و تلاش کرد آنرا منفجر کند.

حرکات نمادین خوب است. اما برای احیای ١+۵، آمریکا باید عمل کند: تحریم ها را بردارد.

ما نیز پاسخ خواهیم داد.

این ترتیب کلیدی است: #تعهد_اقدام_جلسه

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز