نماینده میاندوآب در مجلس گفت: باید در جلسه شورای حقوق و دستمزدها دغدغه کارگران و کارفرمایان به صورت منطقی شنیده شود و پس از عددی معقول و منطقی برای افزایش حقوق ها در سال آینده در نظر گرفته شود.

به گزارش مرور نیوز، مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات نمایندگان، کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده، گفت: امیدواریم این جلسات به نفع کارگران و کارفرمایان تمام شود و با یک تفاهم منطقی شاهد افزایش معقول حقوق ها در سال آینده باشیم.

 وی با بیان اینکه باید در فضایی منطقی به گونه ای برنامه ریزی شود که حقوق کارگران و کارفرمایان تامین شود، ادامه داد: البته کارگران قشر زحمت کش جامعه و چرخاننده اقتصاد کشور هستند که باید در شرایط فعلی  اقتصادی کشور و شیوع کرونا توجه ویژه ای به آنها شود.

 نماینده میاندوآب در مجلس با تاکید بر سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد کارگران، تصریح کرد:باید در جلسه شورای حقوق و دستمزدها دغدغه کارگران و کارفرمایان به صورت منطقی شنیده شود و پس از عددی  معقول و منطقی برای افزایش حقوق ها در سال آینده در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران باید همسو با نرخ تورمعلاوه بر همراهی نمایندگان کارفرمایی باشد، اضافه کرد: در شورای حقوق و دستمزد علاوه بر وزیر کارنمایندگان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت حضور دارند که آنها نیز باید نظر خود را اعلام کنند که امیدواریم در فضای منطقی تصمیم مناسبی  برای کارگران در سال آینده اتخاذ شود.

عیسی زاده اظهار داشت: قطعاً کمیسیون اجتماعی در روند بررسی نحوه افزایش حقوق دستمزد کارگران تذکراتی را به حاضران در جلسه به صورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد داد تا بر اساس واقعیت ها حقوق کارگران در سال آینده افزایش پیدا کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز