سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه سوریه اقدامی زیانبار بوده و فقط بحران این کشور و رنج و اندوه مردم آن را طولانی‌تر می‌کند.

به گزارش مرور نیوز، مجید تخت روانچی ، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در سخنرانی خود در نشست دوشنبه شورای امنیت در مورد وضعیت بشردوستانه سوریه، گفت: گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در مورد خطر گرسنگی در سوریه در سال ۲۰۲۱، ضرورت و فوریت بسیج کمک‌های بین‌المللی برای رسیدگی به این چالش را مورد تأکید قرار می‌دهد.

وی افزود: در حالی که ارائه کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند ضرورت و اولویت بالایی دارد، ولی تداوم آن در دراز مدت به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و همچنین این اقدام نمی‌تواند جایگزین اقدامات اساسی شود که برای تضمین صلح، امنیت و ثبات پایدار در آن کشور حیاتی است.

در این راستا، وی تأکید کرد اولین و مهم‌ترین اقدام، تضمین حاکمیت کامل و تمامیت ارضی سوریه از طریق امحای تروریست‌ها، خروج نیروهای خارجی ناخوانده، پایان دادن به اشغال و تأمین امنیت مرزهای سوریه است. وی همچنین از تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور، ایجاد شرایط مساعد جهت بازگشت پناهندگان و آوارگان و پیشرفت بیشتر در روند سیاسی به عنوان دیگر اقدامات ضروری یاد کرد.

تخت روانچی بار دیگر تأکید کرد بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تنها روش پایان آن، حل مسالمت‌آمیز این بحران در انطباق کامل با حقوق بین‌الملل است که البته در یک مدت کوتاه محقق نمی‌شود و به همین خاطر نباید پیشرفت در آن حوزه را به عنوان پیش شرطِ پیشرفت در سایر زمینه‌ها در نظر گرفت.

در همین چارچوب، نماینده کشورمان ضمن رد برخورد سیاسی با کمک‌های بشردوستانه و بازگشت پناهندگان و آوارگان، تأکید کرد در حالی که ده سال درگیری بر وضعیت اقتصادی سوریه تأثیر منفی گذاشته است، اثرات مخرب تحریم‌های یک‌جانبه در بدتر شدن بیشتر وضعیت اقتصاد این کشور نیز به طور کامل روشن است.

وی اضافه کرد اکنون کاملاً ً آشکار است که برخی کشورها اهدافی را که نتوانستند با استفاده از وسایل نظامی یا اهرم سیاسی در سوریه کسب کنند، قصد دارند از طریق اعمال تحریم‌ها به دست آورند؛

در حالی که استفاده از غذا و دارو به عنوان سلاح و به خطر انداختن امنیت غذایی یک ملت ناعادلانه و غیرقابل قبول است.

تخت روانچی تأکید کرد هدف تحریم‌ها مجازات جمعی یک ملت بوده و از نظر حقوقی نقض آشکار اهداف و اصول سازمان ملل است و به همین دلیل باید فوراً برچیده شود.

نماینده دائم کشورمان همچنین تأکید کرد حل درازمدت بحران بشردوستانه کنونی سوریه مستلزم پایان دادن به درگیری، تضمین حاکمیت کامل و تمامیت ارضی سوریه، رفع تحریم‌های یک‌جانبه اجتناب از برخورد سیاسی با موضوعات بشردوستانه مانند بازسازی و بازگشت پناهندگان و آوارگان است.

تخت روانچی در پایان بر تعهد ایران به حل سیاسی این بحران و حمایت از مردم و دولت سوریه برای تضمین وحدت و تمامیت ارضی کشورشان تأکید کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز