نماینده مردم خمین در مجلس گفت: دولت کارنامه قابل قبولی نزد افکار عمومی ندارد، لذا به دنبال آن است تا بوسیله اینگونه اقدامات نظیر مذاکرات بازار را تحت تاثیر قرار دهد و بگوید این دولت موفق شد که گفتمان را در دنیا به ثمر برساند.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، در خصوص روند مذاکرات وین و اینکه دستورالعمل آمریکا در مذاکرات وین صرفا تعلیق تحریم ها و نه لغو کامل آنهاست، اظهار داشت: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال گذشته و نظرات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ما به همه تعهدات عمل کردیم، لذا شرط بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی باید مبتنی بر رفع کامل تحریم ها از جمله تحریم های موشکی، هسته ای و...  باشد.

*دولت کارنامه قابل قبولی نزد افکار عمومی ندارد

وی  با بیان اینکه آنچه در وین در حال انجام است تنها جهت دستاورد سازی برای دولت است، ادامه داد: دولت کارنامه قابل قبولی نزد افکار عمومی ندارد، لذا به دنبال آن است تا بوسیله اینگونه اقدامات نظیر مذاکرات بازار را تحت تاثیر قرار دهد و بگوید این دولت موفق شد که گفتمان را در دنیا به ثمر برساند.

*مذاکرات وین به نوعی به انتخابات ایران هم گره خورده است

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه اتفاقاتی که در حال رخ دادن در وین است به نوعی به انتخابات ایران هم گره خورده است، اظهار کرد: آنچه که امروز در وین توسط تیم های مذاکره کننده غربی و ایران انجام می شود کارکرد تبلیغاتی دارد و بخاطر انتخابات ایران است.

نظری تصریح کرد:  آقای عراقچی اعلام می کند که ما به جد دنبال این هستیم که مذاکرات فرسایشی نشود اما از طرفی هم اطلاعات دقیقی از جلسات نمی دهند که دقیقا در حال انجام چه کاری هستند! 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کمیسیون امنیت مجلس قطعا به مسئله مذاکرات وین  ورود می کند، تاکید کرد: پیش بینی می شود مجلس به استمرار این مذاکرات فرسایشی و بی حاصلی که فقط برای دور زدن قانون مصوبه مجلس و دیدگاه های صریح رهبری است،  فیصله خواهد داد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز