رهبر انقلاب به استفتای جدیدی درباره «صحبت کردن پشت سر نامزدهای انتخابات» پاسخ داده اند.

به گزارش مرور نیوز، رهبر انقلاب به استفتای جدیدی درباره «صحبت کردن پشت سر نامزدهای انتخابات » پاسخ داده اند.

سوال: در ایام انتخابات جهت شناخت نامزد مناسب، می‌بایست نواقص، عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر نامزدها برای انتخاب فرد اصلح، جایز است؟ ملاک چیست؟

جواب: در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

حکم استفتاء رهبر انقلاب

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز