آیت الله رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مدرسه عالی شهید مطهری اظهار داشت: عدم حضور در عرصه را راحت طلبی می‌دانم. حضور درعرصه انتخابات انواع ترکش ها را به دنبال دارد.

به گزارش مرور نیوز، آیت الله رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مدرسه عالی شهید مطهری بیان کرد: هر کجا به سخنان رهبری توجه شد در آن محل موفق شدیم.با رهنمودهای رهبری در قوه قضاییه اقداماتی انجام شد که برخی باور به اجرای آن نداشتند.

 می شود به مردم امید داد که جریانی آمده که مشکلات را رفع کند.

عدم حضور در عرصه را راحت طلبی می‌دانم. حضور درعرصه انتخابات انواع ترکش ها را به دنبال دارد.

خانواده ام اشک ریختند که وارد عرصه انتخابات وارد نشو ولی به آنان گفتم تکلیف من چیز دیگری است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز