کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: حرف حساب دو کلمه است: حکمرانی صالح و جامعه ثروتمند‌ که اولی با اصلاح از درون قدرت محقق می‌شود و دومی با معماری نوین اقتصادی‌.

به گزارش مرور نیوز، محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در اکانت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: 

حرف حساب دو کلمه است: حکمرانی صالح و جامعه ثروتمند.

‌اولی با اصلاح از درون قدرت محقق می‌شود و دومی با معماری نوین اقتصادی‌.  

‌همه با هم زیر میز بزنیم و فکری به حال آینده‌ای کنیم که می‌تواند سخت‌تر از امروز باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز