رئیس کل دیوان محاسبات کشوراز آغاز نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، مهرداد بذرپاش ، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر، از آغاز نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و نوشت: «مطابق وعده‌ای که داده بودیم، گزارش‌های نظارت مستمر دو ماهه بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ آغاز شده است.

وی تأکید کرد: طبق قرار، ۴۵ روز پس از پایان اردیبهشت، امروز ۱۵ تیر گزارش دو ماه نخست منتشر شد و خبر آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه اضافه کرد: این گزارش‌ها به جای مچ‌گیری، پیشگیری از انحراف در اجرای بودجه است».

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز