معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به نحوه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت بخش اورژانس را ابلاغ کرد.

به گزارش مرور نیوز، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به نحوه پرداخت اعضای هیئت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت بخش اورژانس را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تصویب کرد به منظور کاهش تقاضای القایی خدمات در بخش اورژانس، کاهش ماندگاری بیماران و ارتقای تعیین تکلیف بیماران بستری زیر شش ساعت، مشروط به رعایت استاندارد‌های ابلاغی وزارت بهداشت و تعیین مصادیق در سطوح مختلف بهره‌مندی از درمان (تریاژ) (به استثنای سطح پنج بهره‌مندی از درمان (تریاژ)، جزء حرفه‌ای خدمات ارایه شده در بخش اورژانس برای پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی با ضریب ریالی تمام وقت بستری محاسبه می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز