عکاس ایرانی بعد از ۴ روز بازداشت توسط طالبان، آزاد شد.

به گزارش مرورنیوز، " احمد حلبی ساز " بعد از ورود به افغانستان از مرز هرات، توسط طالبان بازداشت شده بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز