معاون اجرایی رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با صدور حکمی «ابوالقاسم کریمی» را به سمت معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

به گزارش مرورنیوز، در « سید صولت مرتضوی » معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خطاب به ابوالقاسم کریمی آمده است: نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت « معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری» منصوب می شوید. انتظار می رود نسبت به اصلاح و ارتقاء کیفی و کمی امور اداری و مالی به ویژه ساختار و تشکیلات، ساماندهی امور پرسنلی کارکنان، فرآیند انجام اقدامات تشویقی و تنبیهی متناسب با عملکرد، توسعه، تمرکز و یکپارچگی امور دبیرخانه در مجموعه نهاد اقدام نموده و با توجه به جایگاه موثر کارکنان شریف و زحمتکش آن، خدمات مطلوب و در شان همکاران محترم ارایه نمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و اهتمام به تفکر عدالت محور و روحیه انقلابی، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی، قانون مداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در انجام وظایف موفق و موید باشید.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز