نماینده مردم دامغان گفت: رهبری نیز فرمودند که نمایندگی مجلس را نباید با مسئولیت دیگر عوض کنیم.

به گزارش مرورنیوز، علی اکبر علیزاده برمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با استعفای قاضی زاده هاشمی ، گفت: آقای قاضی زاده به لحاظ قانون داری زحمات بسیاری را در این سال ها کشیدند و از افراد برجسته مجلس هستند، نوشتن قانون خوب، قوی و متقن در فقدان ایشان به مجلس آسیب می زند، ما برادر ارزشمندی را از دست می دهیم و معلوم نیست که جای ایشان پر شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس یازدهم افزود: ایشان از تجربه 4 دوره نمایندگی برخوردارند و به اهم نکات ظریف در حوزه قانونگذاری آشنا هستند از سوی دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان این بود که نمایندگی را با مسئولیتی دیگر عوض نکنید.

وی اظهار کرد: در صورتی که فرد دیگری مانند ایشان خارج از مجلس وجود داشته باشد دور از انصاف است که ما در مجلس از حضور ایشان محروم شویم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز