نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کشت در محیط‌های مهارشده و گلخانه­‌ای، پرورش قارچ، طیور و ماکیان، آبزیان، زنبور عسل و حشرات مفید، دامداری و تأسیسات آبیاری محصولات کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی­‌شود.

به گزارش مرورنیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 11 طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی ، با 190 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 238 نماینده حاضر با اصل ماده 11 این طرح موافقت کردند.

متن ماده 11 به شرح زیر است:

تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 خردادماه 74 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره 4- کشت در محیط های مهار (کنترل) بسته شده و گلخانه ای، پرورش قارچ، دامداری، پرورش طیور و ماکیان، پرورش آبزیان و ماهیان زینتی و مراکز تولید و عرضه زنده آبزیان، پرورش زنبورعسل و حشرات مفید و تاسیسات آبیاری و سرچاهی و واحدهای صنایع تحویلی و تکمیلی و قضایی و فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی از مصادیق فعالیت کشاورزی بوده و احداث آن ها در اراضی کشاورزی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی و ساخت استخر، انبار محصولات کشاورزی و اتاقک نگهبانی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر کاربری محسوب نمی شود.

تغییر کاربری و تبدیل طرح های مذکور به سایر طرح های غیر کشاورزی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک مشمول مجازات های مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می شود.

در ادامه پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس با 168 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه به این ماده الحاق شد.

وی در تشریح پیشنهاد خود تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تسهیل صدور مجوز شهرک های کشاورزی و دامپروری غیردولتی اقدام نماید. این شهرک ها از همه مزایای شرکت های دولتی به جز واگذاری زمین به قیمت منطقه ای برخوردار می شوند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز