رئیس مجلس با اشاره به بار مالی که تبصره ۷ ماده ۲ طرح امنیت غذایی به جهت استفاده از سپرده های بانک کشاورزی و افزایش نقدینگی در کشور ایجاد می کند، گفت: با پیشنهاد کمیسیون این تبصره از طرح حذف شد.

به گزارش مرورنیوز، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه 24 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی گفت: روز گذشته در جریان بررسی این طرح تبصره 7 ماده 2 به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد، در واقع ماده 2 تا پایان تبصره 6 آن به تصویب رسید و تنها تبصره 7 که موضوع استفاده از سپرده های بانک کشاورزی بود، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون کشاورزی پیشنهاد اصلاحی خود را دیشب در سیستم بارگذاری و امروز تا ساعت 7 صبح، تعداد 7 پیشنهاد پیرامون موضوع مربوطه در سامانه ثبت شد، اما مجدداً در این خصوص بحث شد. با توجه به مشکلاتی از جمله بار مالی این موضوع و نقدینگی نزدیک به یکصدهزار میلیارد تومانی که به موجب آن اضافه می شود، اصلاحیه دیگری داده شد و در نهایت تبصره 7 ماده 2 طرح مذکور حذف شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز