نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی مجلس درخصوص مصرف برق استخراج رمزارزها گزارش دهد.

به گزارش مرورنیوز، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (چهارشنبه 24 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر سیدکاظم دلخوش اباتری گفت: کارگروهی با مسئولیت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که پس از اعلام وصول طرح ها، بررسی دوفوریت و عادی بودن آنها با توافق طراح و یا طراحان انجام می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به تذکر رحیمی مظفری افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی به هیچ بخشی ارجاع نشده بود ، بلکه براساس تبصره 1 ماده 45 ، کمیسیون می تواند با تقاضای حداقل 10 نماینده به موضوعات ورود کند، حال کمیسیون اقتصادی گزارشی درخصوص رمزارزها تهیه و ارائه کرده است، اعضای کمیسیون انرژی هم می توانند درخصوص مصرف برق استخراج رمزارزها نیز گزارشی تهیه و به هیات رئیس ارجاع دهند. دیوار هیات رئیسه کوتاه بوده و همکاری لازم را می کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز