انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با صدور بیانیه ای حمله به قندوز افغانستان را محکوم کرد.

به گزارش مرورنیوز و به نقل از انجمن دفاع از قربانیان تروریسم ، در بیانیه این انجمن در محکومیت حمله به قندوز افغانستان آمده است: در حمله تروریستی به مسجد سیدآباد در شهر قندوز افغانستان بیش از ۱۹۰ نفر از مردم بیگناه و زنان و کودکان که در حال اقامه نماز بودند، به خاک و خون کشیده شدند.

در این بیانیه می خوانیم: این جنایت و دیگر جنایات مشابه نشان می دهد که ادیان جزء اهداف اصلی تروریست ها بوده و بار دیگر اثبات می کند که هیچ ارتباطی بین تفکرات و آموزه های دینی و خشونت و افراط گری نبوده، بلکه ادیان الهی به دلیل روشنگری و زدودن خرافات و جعلیات به نام دین از جامعه، همواره مورد هجمه دین ستیزان و تروریسم ابزاری قرار دارند.

این بیانیه افزود: انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با محکومیت این حادثه تروریستی و با ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های داغدار قربانیان تروریسم در افغانستان و آرزوی شفای عاجل مجروحان، از مجامع بین المللی و رهبران ادیان و مذاهب در جهان می خواهد تا با روشنگری پیرامون تروریسم، زمینه های سوءاستفاده از ادیان در فریب افکار عمومی را تضعیف کند تا از استمرار چنین جنایات فجیع به نام دین با منشا جعلیات و خرافات جلوگیری کنیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز