هشتاد و سومین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا برگزار و مقرر شد پس از اخذ مصوبه ستاد ملی نحوه برگزاری مراسم یوم االله سیزده آبان نهایی شود.

به گزارش مرورنیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ، هشتاد و سومین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با حضور حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رییس کمیته و نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط در محل وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست به بررسی چگونگی برگزاری مراسم یوم االله سیزده آبان ماه پرداخته و پس از بحث و بررسی اخذ نقطه نظرات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیات برگزاری مراسم تایید و مقرر شد پس از اخذ مصوبه ستاد ملی کرونا نحوه برگزاری نهایی شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز