سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پیام نشست تهران رد دخالت خارجی، همکاری و همگرایی همسایگان به جای رقابت، و مشارکت همه گروه های مردمی در ساختار سیاسی آتی افغانستان است.

به گزارش مرورنیوز، سعید خطیب زاده   در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ایران فردا میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود صلح و ثبات پایدار در گرو تحقق خواست و اراده مردم است.

خطیب زاده اظهار داشت: پیام نشست تهران رد دخالت خارجی، همکاری و همگرایی همسایگان به جای رقابت، و مشارکت همه گروه های مردمی در ساختار سیاسی آتی افغانستان است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز