معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به منظور گفتگو با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد بروکسل شد.

به گزارش مرورنیوز، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان به منظور گفتگو با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعتی پیشوارد بروکسل پایتخت بلژیک شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز