رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: نظر کارشناسی خود پیرامون لایحه بودجه پیشنهادی دولت جهت سال آتی را منتشر کردیم.

به گزارش مرور نیوز، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات، نوشت: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال قبل را چهار ماه زودتر ارائه کرد، گزارش اجرای بودجه سال جاری را در بازه زمانی دو ماهه در اختیار نمایندگان قرار داده است و نظر کارشناسی خود پیرامون لایحه بودجه پیشنهادی دولت جهت سال آتی را منتشر کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه این مطلب آورده است: شرایط برای تصویب بودجه کارآمد مهیا شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز