وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مذاکرات وین در مسیر خوبی قرار دارد.

به گزارش مرور نیوز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه مراسم گرامی‌داشت یاد شهید حسن ایرلو در محل وزارت امور خارجه گفت: به زودی سفیر ایران در یمن تعیین و به این کشور معرفی می شود.

وی اظهارکرد : سرنوشت یمن بایستی با مشارکت همه طرفهای یمنی تشکیل شود.

 این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه ما مخالف هرگونه تجزیه کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی از جمله یمن  هستیم ، گفت: برای پیگیری مناسبات ایران با یمن، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به زودی تعیین و در این کشور مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کاردار ایران در یمن با انجام فعالیت های لازم سفارت را باز نگه داشته و ما به پیگیری‌هایمان برای توسعه همکاری ها و بازگشت صلح به یمن و برای لغو محاصره انسانی و پایان تجاوز به این کشور ادامه می دهیم و معتقدیم یمن صرفا راهکار سیاسی دارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز