رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تحقیق و تفحص مهمترین ابزار نظارتی است.

به گزارش مرور نیوز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آثار تحقیق و تفحص‌های پارلمان در اصلاح امور بسیار ضعیف است.

او اضافه کرد که تحقیق و تفحص مهمترین ابزار نظارتی است.

رئیس مجلس این گفته را در جریان بررسی تقاضای یک تحقیق و تفحص اعلام کرد.

تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی مجلس است که دست نمایندگان را برای دستیابی به اطلاعات بازتر می کند. اگر چه برخی کارشناسان حقوقی استیضاح را مؤثرترین ابزار نظارتی مجلس می‌دانند.

مجلس دهم بیش از ۲۰۰ تقاضای تحقیق و تفحص مصوب کرد و در مدرسه یازدهم هم تاکنون بیش از ۲۰ تقاضا را به تصویب رسانده است.

گزارش‌های تحقیق و تفحص در صورت لزوم، پس از نتیجه گیری به قوه قضایی ارسال می‌شود تا موارد مجرمانه مورد پیگرد قرار بگیرد. به عقیده برخی کارشناسان تحقیق و تفحص ها لزوماً نباید گزارش قضایی داشته باشند.

در ماه های اخیر مجلس و قوه قضائیه رایزنی هایی برای پیگیری ویژه گزارش های نظارتی پارلمان در این قوه داشته‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز