دستیار و مشاوره ویژه فرماندهی کل قوا در همایش ملی ایران و همسایگان گفت: دوران جدیدی در حیات سیاست خارجی ایران شروع شده است.

به گزارش مرور نیوز، سرلشکر یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاوره ویژه فرماندهی کل قوا در همایش ملی ایران و همسایگان گفت: دوران جدیدی در حیات سیاست خارجی ایران شروع شده است.

دستیار فرمانده کل قوا اضافه سیاست همسایگی با ۱۵ کشور، سیاست منطقه‌ای ایران در غرب آسیا و سیاست نگاه به شرق و توسعه روابط همه جانبه با چین و روسیه، دشمنان غربی و برخی از رقبای منطقه ای و حتی برخی از افراد داخل کشور را متحیر و شاید غافلگیر کرده است.

به گفته سرلشکر یحیی رحیم صفوی ایران در سیاست همسایگی می خواهد در تنظیم سند ملی و راهبردی آمایش سرزمینی ۱۴۲۴ هجری شمسی خودش، برای هر یک از کشورهای همسایه، روابط همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، علمی، گردشگری دانشگاهی و محیط زیستی را در دراز مدت و حداقل ۲۰ ساله برنامه ریزی کند.

سند ملی آمایش سرزمین، سندی راهبردی است که با تکیه بر سیاست های کلی نظام، اصول و جهت گیری های ملی آمایش سرزمین، بیانگر سازمان فضایی توسعه بلندمدت ملی و مجموع راهبرد‌ها و سیاست های لازم برای تحقق آن در افق ۱۴۲۴ است، که مشتمل بر چشم انداز توسعه فضایی، تقسیم کار ملی، منطقه ای و استانی، الگوی مطلوب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت ها در پهنه سرزمین است.

دستیار و مشاوره ویژه فرماندهی کل قوا  گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران قابلیت گردشگری با جمعیت ۶۰۰ میلیون نفره را دارند. صادرات غیر نفتی به بازار چند صد میلیارد دلاری این کشورها می تواند در توسعه سیاست همسایگی مؤثر باشد.

دستیار فرمانده کل قوا می گوید ایران با ۱۱ سیستم ژئوپلیتیکی همجوار است و می تواند تشکل هایی را بر اساس منافع مشترک به وجود بیاورد.می توان سازمان همکاری شانگهای و اکو را به یکدیگر پیوند داد.حرکت آرام آرام قدرت از غرب عالم به شرق نشان دهنده نظم جدیدی به نام دو بخش غربی- شرقی است.ایران تا سال ۲۰۵۰ می تواند به قدرت مؤثر تبدیل شود.

شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در شرایط تحریمی امروز با استفاده از ظرفیت مرزها می‌توانیم داد و ستد بیشتری را با کشورهای همسایه داشته باشیم.۵۱ درصد استان‌های کشور در نوار مرزی قرار دارند و این فرصت خوبی است که با دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها، از مزایای مرزی استفاده کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز