نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: تفاهم‌نامه ایران و چین دستاویزی برای مخالفان دولت و مجلس شده است، برخی‌ها می‌خواهند با طرح موضوعات مختلف، بین مجلس و دولت، اختلاف و روزنه‌ی شکافی ایجاد کنند.

به گزارش مرور نیوز؛ حسین نوش‌آبادی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه ایران و چین دستاویزی برای مخالفان دولت و مجلس شده است، گفت: برخی‌ها می‌خواهند با طرح موضوعات مختلف، بین مجلس و دولت، اختلاف و روزنه‌ی شکافی ایجاد کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق قانون اساسی، زمانی که بحث موافقت‌نامه یا مقاوله‌نامه مطرح می‌شود دولت خود را ملزم دانسته تا برای تصویب، آن را به مجلس ارسال کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، بیان کرد: واقعیت آن است که مجلس نباید انتظاری برای بررسی موضوعاتی که مشمول مواد قانون اساسی نمی‌شود، داشته باشد چراکه این موضوع، مانند یادداشت تفاهمی است که ما در سفرها، با بسیاری از کشورها منعقد می‌کنیم.

نوش آبادی تصریح کرد: تفاهم‌نامه ایران و چین، هم یادداشت تفاهمی است که امضا شده و دورنما و چشم‌انداز یک همکاری اقتصادی است که چارچوب آن از سوی دولت ایران با دولت چین مشخص شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس، با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه ایران و چین هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است، گفت: بدون‌شک زمان عمل به مفاد یادداشت تفاهم‌نامه، باید قالب قراردادهای متفاوت، متنوع، متعددی ذیل این تفاهم نامه ایجاد شود که این قراردادها باید به مجلس آمده و مراحل قانونی خود را طی کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز