علی قلهکی، فعال رسانه ای:نیاز است از خودرو سازان "تحقیق و تفحص واقعی!" صورت بگیرد تا مشخص شود در چهار دهه گذشته کدام طیف از مدیران با چه گرایشی و با حمایت کدام شخص بر این صنعت حکمفرما بودند.

به گزارش مرور نیوز، علی قلهکی،فعال رسانه ای در توییتی نوشت:

رهبر انقلاب:"مردم از کیفیت خودرو ناراضی اند و درست میگویند و حق با مردم است."

 او در ادامه افزود:نیاز است از خودرو سازان "تحقیق و تفحص واقعی!" صورت بگیرد تا مشخص شود در چهار دهه گذشته کدام طیف از مدیران با چه گرایشی و با حمایت کدام شخص بر این صنعت حکمفرما بودند که نه حاکمیت راضی است و نه مردم!

علی قلهکی

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز