سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: امیدواریم با تخصیص بودجه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به طور کامل اجرا شده و استمرار یابد.

به گزارش مرور نیوز، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ استمرار می‌یابد، گفت: به منظور اجرای مفاد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، منابع مورد نیاز به منظور استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلین در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است و با اختصاص بودجه مناسب، بخشی از مشکلات بازنشستگان عزیز حل می‌شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهتمام، همکاری و هماهنگی کامل بین قوای کشور در این خصوص، تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص بودجه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به طور کامل اجرا شده و استمرار یابد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز