نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح فعلی شفافیت آرای نمایندگان در واقع اصلاح برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس است که برخی آن را به نام شفافیت مطرح می‌کنند، درحالی که این موضوع به نوعی کلاه گذاشتن بر سر مردم است و کار درستی نیست.

به گزارش مرور نیوز، محمد باقری بناب با بیان اینکه با طرح فعلی شفافیت آرا نمایندگان مخالف هستم، گفت: آنچه که اکنون تحت عنوان طرح شفافیت در دستور کار نمایندگان قرار گرفته مورد تایید و نظر بنده و برخی از نمایندگان نیست چراکه بر این باور هستیم که طرح موجود، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طرح فعلی شفافیت آرای نمایندگان در واقع اصلاح برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس است که برخی آن را به نام شفافیت مطرح می‌کنند، درحالی که این موضوع به نوعی کلاه گذاشتن بر سر مردم است و کار درستی نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه با اصل شفافیت موافق هستم، تاکید کرد: متاسفانه در طرح فعلی، آنچه که دغدغه مردم در حوزه شفافیت است، لحاظ نشده است چراکه جامعه به دنبال آن است که آرای مجلسی ها در حوزه انتخاب هیات رئیسه، اعضای کمیسیون ها، استیضاح ها و رای اعتماد وزرا مشخص شود، درحالی که در طرح مذکور اصلا چنین موضوعاتی وجود ندارد.

باقری بناب ادامه داد: استدلال نمایندگان موافق طرح فعلی شفافیت آرا، این است که روشن شدن آرای نمایندگان در موارد مذکور باید به صورت مخفی باشد، درحالی که این موارد خلاف انتظارات مردم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روشن شدن همه جانبه آرای نمایندگان باعث خواهد شد وزن گروه‌های سیاسی در مجلس شفافیت بیشتری پیدا کند، گفت: ما به دنبال آن هستیم که انتخاب هیات رئیسه مجلس یا استیضاح وزرا و موارد این چنینی مشمول شفافیت شود، اینکه نمایندگان چه آرایی نسبت به برخی طرح ها و لوایح دارند، شاید چندان حائز اهمیت نباشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز