نماینده مردم مرودشت در مجلس گفت: بررسی طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی منتقل نشده و این شورا فقط اظهار نظر خود را نسبت به این طرح بیان خواهد کرد.

به گزارش مرور نیوز، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت با اشاره به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر دستور رئیس مجلس برای آنکه طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی برود، گفت: خبر منتشر شده، خبر دقیقی نبود، چراکه رئیس مجلس شورای اسلامی، نامه ای را درباره طرح صیانت و اینکه این طرح شامل چه موادی می شود به رئیس جمهور و دبیر شورای عالی فضای مجازی ارسال کرده است.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس همچنان بالای سر طرح صیانت است، ادامه داد: در نامه مذکور رئیس مجلس از رئیس جمهور درخواست کرد تا شورای عالی فضای مجازی، طرح صیانت را مورد بررسی قرار دهد تا ایرادات طرح، از نگاه اعضای شورا بیان شود و اگر هم نیاز است مواد الحاقی خود را پیشنهاد دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، بیان داشت: بر اساس قانون، شورای عالی فضای مجازی، تصمیم گیر در اتفاقات حوزه فضای مجازی کشور است، زیرا این شورا ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده و فرا قوه ای است.

رشیدی کوچی با بیان اینکه نامه رئیس مجلس برای اخذ نظر شورای عالی فضای مجازی در راستای طرح صیانت بوده است، گفت: نظرات شورای عالی فضای مجازی، مبنی بر هرگونه حذف یا الحاق به طرح صیانت، هدف مورد نظر نامه رئیس مجلس بوده که بعد از اظهارنظر اعضای شورا، در نهایت طرح صیانت در صحن مجلس مورد رای گیری قرار خواهد گرفت.

وی درباره برخی نگرانی ها مبنی برآنکه بررسی طرح صیانت در صحن علنی مجلس نیز تاثیری در محدودسازی فضای مجازی ندارد، گفت: مهم ترین کاری که نمایندگان مجلس انجام دادند آن بود که بررسی طرح صیانت را از دستور کار کمیسیون مشترک خارج کنند تا این طرح به صورت شفاف و با بررسی دیدگاه و اظهارنظر همه نمایندگان، در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس، با تاکید بر اینکه وقتی شفافیت وجود داشته باشد، نگرانی ها و دغدغه ها نسبت به آن برطرف خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به فضای کلی نمایندگان مجلس، به نظر می رسد موضوع بستن و محدود سازی فضای مجازی در زمان بررسی طرح صیانت در صحن علنی حذف خواهد شد.

رشیدی کوچی یادآور شد: مجلس به دنبال آن است که از دغدغه های مردم کم کرده و هدفمندی و قانومند شدن فضای مجازی را شکل دهد، لذا نمی خواهد با بستن و حذف کردن فضای مجازی بر نگرانی مردم اضافه کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز