رئیس مجلس گفت: با چوب لای چرخ دستگاه‌های اجرایی گذاشتن مخالفم چرا که مانع شجاعت در تصمیم گیری مدیران اجرایی می‌شود از طرف دیگر نباید چشم را بر روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد بلکه باید محکم ایستاد.

به گزارش مرور نیوز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با با اعضای «هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» گفت:  به عنوان کسی که تجربه اجرایی داشته ام، با چوب لای چرخ دستگاه‌های اجرایی گذاشتن مخالفم چرا که مانع شجاعت در تصمیم گیری مدیران اجرایی می‌شود از طرف دیگر  نباید چشم را بر روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد بلکه باید محکم ایستاد.

محمد باقر قالیباف همچنین با تأکید بر اهمیت جایگاه هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: این هیأت جایگاه مهم و موثری دارد و می‌تواند با عملکردی دقیق، منصفانه و با سرعت کار‌های کشور را سامان دهد و از بسیاری از مشکلات در زمینه قوانین پیشگیری کند.

گفتنی است، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین برای حسن انجام وظایف محوله به رئیس مجلس برای انجام اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شکل گرفته است.

در پایان این دیدار آقای اسماعیلی رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در آغاز این نشست گزارشی از عملکرد این هیات در سال گذشته ارائه کرد و برخی از اعضای این هیئت نیز نظرات خود را برای بهبود روند تطبیق مصوبات بیان کردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز