عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشور‌های عضوقرار گرفته‌است اما ایران عضو رسمی WTO نبوده و فقط از سال ۸۴ عضو ناظر شده است.

به گزارش مرور نیوز، تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل  روز پنجشنبه در اجلاس تامین مالی توسعه در نیویورک گفت: حق مسلم هر کشوری است که فارغ از استاندارد‌های دوگانه عضوی از یک نظام غیرتبعیض‌آمیز تجاری چندجانبه باشد، اما سازمان تجارت جهانی که عضویت  ایران در آن به دلیل اعمالِ نفوذ سیاسی برخی کشورها، بیش از دو دهه رد شده است، اکنون هدف رفتار شدید یکجانبه‌ی غیرقانونی قرار گرفته که ادامه چنین وضعیتی، تمامیت نظام تجاری بین‌المللی را با خطر مواجه می‌کند.

سازمان تجارت جهانی WTO یک سازمان بین المللی اقتصادی است که کار آن سیاستگذاری و وضع قوانین در زمینه تعرفه و تجارت و اِعمال مجازات برعلیه کشور‌های عضو خاطی است.

مقر اصلی این سازمان در شهر ژنو سوئیس میباشد و در حال حاضر ۱۶۴ عضو ثابت و ۲۳ دولت عضو ناظر این سازمان هستند.

ایران عضو رسمی WTO نبوده و فقط از سال ۸۴ عضو ناظر شده است.

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشور‌های عضوقرار گرفته‌است.

این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست الحاق (به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است.

علاوه بر کارشکنی‌های خارجی بر سر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی برخی قوانین داخلی مثل اصل ۴۴ قانون اساسی ومالکیت و انحصار دولت بر صنایع ومعادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و غیره یا تک نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه‌های خارجی، سرمایه گذاری خارجیان در ایران، تعرفه‌های بالای واردات از جمله عواملی هستند که عضویت ایران را در این سازمان با معطلی روبرو کرده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز