دستورکار هفته آتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آتی برگزار می شود و دستور کار آن به شرح زیر است:

بررسی لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات(اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امـورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل وفعالیت تشکلهای صنفی– تخصصی

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها ۱۹۷۳

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در موردطرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در اجـرای تبصره۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست لارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در اجرای ماده ۱۴۵ آئین نامه داخلی مجلس

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا و حرم مطهر حضرت معصومه

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزرا

بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره۱ ماده ۲  قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در  خصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه تهران، به عنوان مرکز گروه تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری

بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب ۱۳۹۱

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در موردطرح قانونی استفساریه ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده۱۰۰ قانون شهرداری ها

بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه ماده۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری

بررسی سوال محسن صفائی دلوئی نماینده گنابـاد و بجسـتان و تعـدادی دیگـر از نمایندگان از وزیر  جهادکشاورزی

بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری-صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح بند ز تبصره۱ قانون بودجه ۱۴۰۱کل کشور

بررسی تقاضای دوفوریت در مـورد لایحه اصلاح بند ه تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور

بررسی تقاضای یک فوریت در مـورد طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص  از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات

بررسی تقاضای عـده ای از نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی در مـورد رسـیدگی بـه  طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنـی بـر تصویب تقاضای تحقیق و  تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بـر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد مدیریت امور ماهیان خاویاری وابسته به شرکت مادر تخصصی کشاورزی

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بـر تصویب تقاضای تحقیق و  تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از سال ۱۳۹۲ تا۱۴۰۰

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصوب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد

بررسی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز