وزیر کشور گفت: براساس گزارش دستگاه های مربوطه، حجاج کشورمان وضعیت خوبی دارند؛ البته اگر نیاز به قرنطینه باشد حتما این کار انجام می شود، ولی تاکنون گزارشی برای این کار دریافت نکرده ایم.

به گزارش مرور نیوز، احمد وحیدی وزیر کشور گفت که براساس گزارش دستگاه های مربوطه، حجاج کشورمان وضعیت خوبی دارند؛ البته اگر نیاز به قرنطینه باشد حتما این کار انجام می شود، ولی تاکنون گزارشی برای این کار دریافت نکرده ایم.

وی همچنین درباره احتمال بازگشت تعطیلی ها به دلیلی شیوع کرونا در کشور گفت: امیدوارم به این کار نیازی نشود؛ اگر مردم رعایت کنند، واکسن بزنند و در اجتماعات ماسک بزنند، دیگر نیازی به این کار نمی شود.

وزیر کشور همچنین درباره وضعیت مرزهای شرقی کشورمان تصریح کرد: نماینده ویژه رئیس جمهور با آنها (طالبان) صحبت کرده و آن‌ها قول هایی برای رعایت امور مرزی داده اند، ولی هنوز عملیاتی نشده است که امیدواریم عملیاتی شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز