معاون اول رییس جمهور در اختتامیه رویداد ملی نوپیا گفت: چهل سال جمهوری اسلامی ایران با اقتدار برابر دشمن ایستاده است و ما در تمام شاخص‌های اقتصادی با وجود همه فشارها توانستیم مقاومت کنیم.

به گزارش مرور نیوز، محمد مخبر،  معاون اول رییس جمهور در این آیین اختتامیه رویداد ملی نوپیا گفت: جمهوری اسلامی ایران‌ نه در وعده بلکه در عمل بهترین آینده را پیش رو دارد از یک طرف ۲ هزار ۷۰۰ کیلومتر به دریا  و از طرفی ۳۰۰ کیلومتر به اقیانوس دسترسی دارد.

معاون اول رییس جمهور گفت: در سیاست خارجی امروز در دنیا و در بین سیاستمداران و قدرت های بزرگ دنیا هیچ تصمیمی حداقل در منطقه نمی تواند بگیرند مگر اینکه نظر جمهوری اسلامی ایران لحاظ شود.

مخبر گفت: چهل سال جمهوری اسلامی ایران با اقتدار برابر دشمن ایستاده است و ما در تمام شاخص های اقتصادی با وجود همه فشارها توانستیم مقاومت کنیم.


 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز