سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد،: ایران همواره بر ثبات، اهمیت استقرار و امنیت عراق تاکید داشته و دارد و معتقد است امنیت عراق، امنیت ایران و منطقه است.

به گزارش مرور نیوز، ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی امروز در نشست خبری درباره موضع ایران درباره تحولات اخیر عراق و تسخیر ساختمان پارلمان این کشور از سوی هواداران مقتدی صدر، گفت: عراق کشور بزرگ و مهم همسایه ماست. به صورت طبیعی تحولات جاری این کشور را با دقت و حساسیت دنبال می‌کنیم.

وی تاکید کرد،: ایران همواره بر ثبات، اهمیت استقرار و امنیت این کشور مهم همسایه، دوست و برادر تاکید داشته و دارد و معتقد است امنیت عراق، امنیت ایران و منطقه است. ما به تحولات این کشور با حساسیت اهتمام داشته و مسائل را دنبال می‌کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز