در جلسه علنی امروز، نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی در برخی از مجامع و شوراها انتخاب شدند.

به گزارش مرور نیوز، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی انتخاب ۲ نفر به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق ملی - اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که مهدی طغیانی با ۱۷۴ رأی و مجتبی رضاخواه با ۱۷۴ رأی به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.

همچنین مسلم صالحی، الله‌وردی دهقانی و سید غنی نظری خانقاه به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته نظارت بر اجرای بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه کشور انتخاب شدند.

سید لفته احمدنژاد، رمضانعلی سنگدوینی و مجتبی رضاخواه هم به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته بررسی طرح‌های جدید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران انتخاب شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز